In november 2018 werden de laatste 1000 bomen ingekuild om het bos, struweel en hagen af te maken. Helaas ging dit door omstandigheden op een heel laag pitje, maar het is nu toch allemaal klaar! Het planten dan toch…. Her en der zijn er ook weer coniferen gesnoeid en de takkenril verder opgebouwd.

Omdat we een ‘uitbreker’ hadden -te weten onze pup Bono die feilloos alle ‘gaten’ in de omheining wist te vinden- moesten we de prio verzetten naar “het dichtmaken van de omheining”. Dus dat betekende in delen de takkenril opbouwen, een natuurlijke muur šŸ™‚ Zoals je ziet op de fotos zijn we nog lang niet klaar, maar aan de andere kant, als ik bedenk wat we binnen 2 jaar hebben gerealiseerd, hebben we al veel gedaan!

Dichtmaken doorgang dmv takkenril
Hier achter de kas zijn is de takkenril opgebouwd, de struweelplanten zijn inmiddels in deze strook gezet. De toppen van de coniferen moeten nog wel afgezaagd worden.